Europese regelgeving voor cosmetische producten

Wat is de Verordening n°1223/2009 en waar staat het voor?

Hoe weet u of wat u op uw huid aanbrengt niet potentieel gevaarlijk is? Is het genoeg om naar de lijst met ingrediënten, ook wel bekend als INCI-lijst, te kijken om een gerust geweten te hebben? Koopt u alleen natuurlijke producten, denkend dat ze uiteraard zonder enig risico zijn?
Veel ideeën circuleren over de veiligheid van cosmetica en hoeveelheden persberichten en -artikels voeden de geruchten en onjuiste informatie. Dus als u eindelijk achter de schermen wilt begrijpen hoe de vork nu echt in de steel zit, ontdek het hier!

De Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende de regelgeving voor cosmetica in de 28 landen van de Europese Unie heeft als doel ervoor te zorgen dat cosmetica die in Europa circuleert niet gevaarlijk is voor de eindconsument. Dus als u ervoor wilt zorgen dat wat u koopt niet gevaarlijk is, moet u eerst weten of het product voldoet aan deze verordening, die 3 zaken oplegt aan alle mensen die cosmetica op de Europese markt brengen:
– Elk product moet een productinformatiedossier (PIF – Product Information File) bevatten dat alle analyses, tests, documenten van de fabrikant, details van de samenstelling, enz. verzamelt, evenals een veiligheidsrapport van de veiligheidsbeoordelaar (Safety Assessor) dat ervoor zorgt dat het product voldoet aan de normen die in de verordening worden beschreven en dat het veilig is voor de gezondheid.
– Beschikken over een verantwoordelijke persoon voor het product op Europese bodem (Artikel 4 van de Verordening)
– Ervoor zorgen dat het product geregistreerd is op de CPNP (Cosmetic Product Notification Portal) zodat de controle-instanties (douane, enz.) en artsen/ziekenhuizen toegang hebben tot alle informatie die ze nodig hebben wanneer er een probleem met het product optreedt.

Theorie versus praktijk

Concreet moeten in principe alle producten die we op Europese bodem kopen, schoon en veilig zijn voor de gezondheid. Zoals u in de titel al leest, is dit de theorie. Maar het grote probleem, wat voor de eindklant grotendeels onbekend is, is dat sommige merken deze regelgeving om verschillende redenen niet volgen:
– Ze zijn Europees en denken daarom dat ze automatisch aan de normen voldoen.
– Ze besteden hun producties uit aan fabrikanten die GMP-gecertificeerd zijn (Good Manufacturing Practive, letterlijk ‘goede manier van produceren’), wat verre van voldoende is, en informeren zichzelf niet meer.
– Ze zijn tot nu toe nog niet onderworpen aan een controle (dus waarom zou u zich zorgen maken?).
– Het is duur om aan de normen te voldoen.
– Producten zijn langs de douane gepasseerd zonder enige vorm van controle.

Ongeacht de oorzaak, de realiteit is er … er zijn veel cosmetica die in Europa niet zouden mogen circuleren, maar die helaas wel klaarliggen om te worden gekocht!

Controleer dus wat u koopt!

U hoeft echter niet te paniekeren, want de meeste producten zijn in orde en de overheid organiseert controles, maar hier is een lijst met items die u zelf op de verpakking kan controleren. Zo komt u te weten of het product al dan niet in orde is. De onderstaande punten moeten aanwezig zijn op (of vergezeld gaan) van de verpakking van een cosmetisch product:
– Het adres, gevestigd in Europa, van de verantwoordelijke persoon.
– De INCI-lijst (ingrediënten die bij wet verboden zijn, mogen niet in de INCI-lijst worden opgenomen. Hier vindt u de volledige lijst.
– Een houdbaarheidsdatum of een periode na opening die wordt aangegeven door een symbool dat een open potje crème voorstelt, gevolgd door de duur van het gebruik.
– Gewicht/Volume
– Elke waarschuwing die mogelijk nodig is om het product veilig te gebruiken
– Land van herkomst

Met deze info in het achterhoofd bent u nu beter gewapend tegen het arsenaal van producten dat u zal tegenkomen.

Lipstick

Lipstick: mat of glossy?

Vroeger stelden we deze vraag zelfs niet maar sinds de opkomst van mat op de markt houden we met meer criteria rekening bij het kiezen van de juiste lipstick. Voor de matte versie zijn er twee gouden regels: 1. Het is geen verstandige keuze wan...

Four different skin type

De vier verschillende huidtypes

Het is absoluut noodzakelijk om uw huidtype te kennen om zo de beste verzorging voor uw behoeften te kiezen. Om dit te doen, zal een eenvoudige huiddiagnose (gemaakt door uzelf of beter, een schoonheidsspecialiste) u helpen om uzelf te oriënteren bi...